Zvezdara + Zrenjanin
home/projects/Zvezdara + Zrenjanin


מהירות הביצוע בפרויקט זה הייתה יוצאת דופן: משימת העיצוב והתחברות לעיר בוצעה לאחר שהבינוי כבר הושלם. תוך שלושה חודשים בלבד מתחילת תהליך העיצוב, הביצוע בשטח הסתיים והמתחמים נפתחו לקהל.

זרינין – התוכנית המקורית למקום זה הייתה הקמת מרכז קניות, ולצדו פארק. עם זאת, בתהליך התכנון התגבש רעיון עיצובי המשלב את הפארק יחד עם מרכז הקניות ושוזר אותם זה בזה. בלב המתחם הוקמה שדרה עם גינון ואלמנט מים, אשר מסביבה בנוי מרכז הקניות. החנייה תוחמה למרחבים  בקנה מידה קטן, וכך נמנע ‘מדבר’ החנייה אשר לרוב מאפיין מרכזי קניות. עיצוב זה אף מעניק גמישות בשימוש, ומאפשר לתחום חלק מהמרחב לטובת אירועים. אלמנט ייחודי נוסף הוא השימוש הרב בעצים: במרכזי קניות לרוב לא נשתלים עצים מחשש כי הם יסתירו את שלטי החנויות, אך בפרויקט זה נעשה שימוש רב בעצי צל תוך חשיבה על הנצפות והנראות של העסקים. שטחי החניה רוצפו באבן דשא מחלחלת המאפשרת קליטת נגר עילי. בנוסף, נעשה שימוש בקירות ירוקים.

זבזדרה – הרעיון העיצובי התגבש לכדי יצירת רחבה מרכזית הנותנת תחושת מרחב, מאפשרת ריבוי שימושים. לשם כך נבחרה תאורה תלויה אשר מאירה את כל החלל ואינה מפריעה לתנועת האנשים במרחב. בשני הקצוות של הרחבה ישנם אלמנטים בנויים: האחד מאפשר הצצה אל הקומות התחתונות של המתחם, השני הוא מזרקה. שניהם בנויים כספסלים המאפשרים ישיבה, ומשמשים כנקודת מפגש. הרחבה עצמה תוכננה כמצע לפעילויות מגוונות: התכנסות, שיטוט, מקום לדוכנים ומקום הופעה. בחורף, מוקמת במקום רחבת החלקה על הקרח.

מיקום:
Zvezdara + Zrenjanin, Sebia

שנה:
2015