Yefet St.
home/projects/Yefet St.

רחוב יפת הינו רחוב היסטורי ייחודי בעיר יפו. בעבר שימש כדרך עקיפה לחומת העיר שקישרה בין יפו ונמלה לעיר עזה. כיום, משמש רחוב יפת כציר מרכזי, החוצה את העיר לכל אורכה – מצפון לדרום ומקשר בין כיכר השעון לעיר בת ים.

באלפי שנות קיומה של יפו, עברו על העיר תקופות של מלחמות והרס מצד אחד, ושגשוג ובנייה מצד אחר.

למרות שהרחוב היווה בעבר דרך ראשית ניתן לראות במפות היסטוריות התפתחות אורבנית הדרגתית. עד היום יש בו “חורים” לא מתוכננים, זכר לפרדסים ולכרמים אשר התקיימו בו בעבר.

ההתפתחות ההדרגתית בתקופות שונות, יצרה שפע של סגנונות וטכנולוגיות בניה, השתנות תדירה בחלל הרחוב ורב תרבותיות. האתגר בעיצובו של הרחוב הינו מצד אחד שימור המגוון ומצד שני איחוי הרחוב ליחידה עירונית אחת.

מרחב רחוב יפת מאופיין בחלל צר יחסית (זכות דרך יחסית צרה), ובריבוי משתמשים הנעים במרחב הרחוב באופנים שונים זה ומזה וזקוקים לרוחב להתנהלותם (תנועת רכב מוטורי, תנועת תח”צ, חנייה, הולכי רגל, פעילות סוחרים).

בנוסף, מאופיין הרחוב בחוסר אחידות ובגבולות מסוגים שונים – קירות אטומים, כניסות למבני ציבור, חזיתות מסחריות, מגרשים ריקים, חניונים מאולתרים ועוד.

ריבוי המימשקים שבין הציבורי לפרטי יוצר רחוב שהוא בחלקו מפורר, לא אחיד, ובעל נראות ירודה [ויזואלית ותחזוקתית], אשר בחלק ניכר ממנה, בפועל היא מוסבת למרחב הרחוב בשל השפעתם של חללים גובלים אלו (המגרשים הריקים).

לאור 2 תופעות אלו, ולאור הרצון העירוני לבחון את ‘ספקטרום’ השינוי האפשרי במרחב הציבורי ברחוב יפת – ההצעה מבקשת לבחון יישום של שני כלים תכנוניים ברחוב אשר יאפשרו טרנספורמציה גדולה יותר במרחב מאשר השינוי שייגרם כתוצאה מטיפול בחלל הרחוב בלבד (כלומר בתחום זכות הדרך):

א. שימוש במרחבים ציבוריים גובלים, או מגרשים ציבוריים גובלים שאינם מפותחים ו/או חסומים בפני הרחוב לטובת יצירת הרחבות של הרחוב – רחבות עירוניות, גינות כיס, חניוני-חורשה זמניים, יצירת רצף בין מרחב הרחוב לגינות הגובלות, משעולים וכיו”ב.

ב. שימוש במרחבים פרטיים גובלים באמצעות ‘צו גינון’ כהתרחבויות של הרחוב או לחילופין יצירת סף ברור בין המגרש לרחוב (על ידי ריהוט למשל, או נטיעת עצים או פתרונות אחרים) ועל ידי כך צמצום הנטל הויזואלי והתחזוקי שמוסב מהמגרש הפרטי לרחוב.

בתכנון המפורט מומלץ לבחון את סוג המימשק והפרוגרמה שניתן ליישום בכל אחד מהמגרשים, לפתח ולתכנן פרטי רחוב ייחודים למימשק שבין הרחוב למגרש הפרטי הגובל בו במקרים שלא ניתן יהיה להשמיש את המגרש באופן זמני, וכן לנצל הזזדמנויות בין אם זמניות ובין אם קבועות להרחבת מרחב הרחוב, מרחב הפרוגרמות המלוות אותו ואופי החללים הציבוריים.

לקוח:
אחוזת החוף והמשלמה ליפו

שטח:
3000 מטר

שנה:
2013