Kiryat Gat
home/projects/Kiryat Gat

מעגלי תנועה נועדו במקור לצור מיתון תנועה ומניעת תאונות דרכים בכבישים סואנים. עם השנים הם הפכו למקור לניסויים אומנותיים וגינוניים מסוגים שונים.

בקריית גת הוזמנו לתכנן שלושה מעגלי תנועה לאורך ציר לכיש- הרחוב המרכזי של העיר, ומעגל נוסף סמוך לבנין ההנדסה שברחוב קוממיות.

במקום להתמקד במעגל התנועה לבדו, הסתכלנו על החלל העירוני כולו. האסטרטגיה בה נקטנו היתה לייצר מוקדים ראשונים, אתנחתאות לאורך הרחוב, אשר יהוו ניצנים ראשונים להתחדשות העירונית של הרחוב.

התכנון שם את הולך הרגל במרכז התמונה. הולך הרגל מקבל הזדמנות להפסקה לצורך צפיה בכראוגרפית הרחוב. תנועת האנשים, סיבוב המכוניות ופכפוך המים העולים מן מן הבריכות והג’טים.

לכל אחת מהנקודות העירוניות נבחר צבע מוביל מייחד. הצבע במקרא הזה מסמן שינוי, רענון והצהרה שמשהו זז בעיר. לצורך חיפוי ברכות במים השתמשנו בגרנוליט בעלת אחוז גבוה של זכוכית צבעונית.

לקוח:
עיריית קריית גת

שטח:
2500 מ"ר

מיקום:
קריית גת

תקציב:
5 מיליון ש"ח