פארק קידרון
home/projects/פארק קידרון

לקוח:
Tel Aviv Municipality

מיקום:
Tel Aviv, Jaffa