אבן גבירול
home/projects/אבן גבירול

רחוב אבן גבירול קושר בין מס’ רב של מוקדים עירוניים כלכליים ותרבותיים הנמצאים בסמיכות לו, בינהם הבימה, בית העיתונאים, הסוכנות היהודית,הקריה ועוד. השימוש ברחוב העירוני טרם השיקום היה בעיקרו נקודתי ללא שוטטות עירונית המתאימה לציר עירוני ראשי.

אבן גבירול טרם השיקום נחשב לחצר האחורית של ת”א, רחוב בעל אקלקטיות שאינה מביאה לידי ביטוי את האופי האדריכלי של הרחוב, ומרחב חסר רציפות להולכי הרגל כתוצאה מריבוי מכשולים.

התנעת תהליך השינוי האדריכלי של רחוב אבן גבירול באה עם החלטת העירייה לשדרוג מערכות התשתית ברחוב אבן גבירול.

פתרונות התכנון נוצרו בתהליך של התבוננות מוקדמת בחלל הרחוב התחום בין דפנותיו הבנויות וזיהוי חלוקה חדשה של חלל הרחוב באמצעות “טריטוריות” המותאמות למשתמשים השונים.

תהליך התכנון התקיים תוך “משא ומתן” צולב בין התכנון האדריכלי נופי לבין גופים מדסיפלינות משיקות: משרד התחבורה בנושא הצרת מסעות, מתכנני תנועה בנושא גיאומטריה של אבני שפה, רדיוסי סיבוב ופסי הפרדה בין מסלולים, ועדת האופניים העירונית בנושא מסלולי אופנים, האגף לשיפור פני העיר בנושא עצי הרחוב, מתכנני התשתית בנושאי תיאום מערכות וריכוזן המרבי ל”רצועת שירות”. כמו כן התנהל התכנון תוך שיתוף בעלי העסקים והנכסים ברחוב בכל הקשור ליחסי הגומלין בין הפרטי לציבורי, הן מבחינת טריטוריות והן בהיבט החזותי.

במוקד ה”משא ומתן”  היה מתן העדפה מתקנת להולכי הרגל ורוכבי האופניים ברחוב, ויצירת מרחבים מובנים לסוגי המשתמשים השונים.

המרחבים נקבעו באמצעות רצועות רוחביות המסמנות “טריטוריות” תוך שמירה מוקפדת על הרציפות התפקודית והעיצובית במימד האורך של ציר הרחוב.

באיפוק העיצובי ובאיכות החומרים של אלמנטי הפיתוח נוצרה תחושה קריאה ברורה ונקייה של חלל הרחוב. סימון המרחבים (“הטריטוריות”) מציין לכל משתמש את נוכחותם של המשתמשים האחרים.

החלוקה הסכמטית לכאורה של חלל הרחוב ביחד עם המינימליזם העיצובי יוצרים פשטות צורנית רגועה בתוך סביבה עירונית מורכבת ותזזיתית.

הרחוב כ”פרוגרמה” מייצר סוג של מופשטות המאפשרת השתנות והתפתחות של הרחוב, המקום החדש שומר על אופציות פתוחות.

אבן גבירול כדגם של רחוב עירוני יוצר סטנדרט חדש במרחב העירוני. סטנדרט ההולך ומתפשט בתל אביב ועובר גם לערים אחרות.

לקוח:
עיריית תל אביב

שטח:
2000 מטר

מיקום:
תל אביב

שנה:
2006-2011

תקציב:
10 מיליון ש"ח