Gordon Pool
home/projects/Gordon Pool
before
before

ברשימת הפרויקטים העירוניים שהוחלט על ביצועם לקראת שנת המאה של העיר תל אביב, נכלל גם פרויקט חידוש בריכת גורדון המיתולוגית.

אזור הבריכה והטיילת שלצדה שמהוות נקודות מרכזיות ברצועת החוף של תל אביב, היו חסומות במשך שנים רבות במחסומים ויזואליים ופיזיים, האתגר העיקרי שעמד למולנו עם תחילת התכנון היה הסרת המחסומים, פתיחת המבט לים ויצירת קשר רצוף ופתוח להולכי רגל.

האתגרים אתם התמודדנו היו נתק ברצף טיילת החוף ונתק בין העיר לים

עקרונות התכנון הם גריעה של אלמנטים בנויים ופינוי מחסומים ויזואליים במתחם (גדרות, חומות, תשתיות ישנות, מבנים יבילים וכיוצ’) ע”מ לפתוח את המבט מהטיילת אל הבריכות ואל הים.

פתיחה פיזית של המרחב ויצירת רצף שטחים נגיש לכיוון המרינה והים ורצף המשכי של ציר טיילת החוף לרווחת הציבור.

תכנון חדש של הבריכות בעיצוב עדכני תוך מתן תשומת לב לצרכים של משתמשי הבריכות, ושיפוץ המבנים הקיימים בהתאם לפרוגראמה המוצעת.

הפעולות שנעשו בשטח היו הסרת המחסומים הויזואליים ופתיחת המבט לים, פתיחת המרחב ויצירת רצף בציר הטיילת, שמירה על מקבצי הדקלים הקיימים, תכנון מחדש של הבריכות ואזור הרחצה ויצירת מתחם בסטנדרט תכנוני גבוה.

ביוני 2009 הסתיימו עבודות הבנייה ובתחילת יולי נפתחה הבריכה לציבור הרחב.

צילומים באדיבות בריכת גורדון וחברת “אקרשטיין”

לקוח:
עיריית תל אביב

מיקום:
תל אביב

שנה:
2006