Bat Yam Pier
home/projects/Bat Yam Pier

המזח הותיק בבת ים – “המצפור” – כפי שהוא נקרא בעבר- אשר נמצא בדרום הטיילת, מלווה את ותיקי בת ים בנוסטלגיה רבה. הוא שימש כמקום מפגש מרכזי לתושבי העיר בשנותיה הראשונות של הקמת “בית וגן” לימים בת ים. הוא שימש את דייגי העיר בת ים והוא תפס מקום חשוב בנרטיב המקומי.
המזח בנוי כחלק ממובל מרכזי המנקז את מי הנגר מרחובות העיר אל הים התיכון. עם השנים המובל התיישן והפך מסוכן לציבור. הצורך בהתחדשות יצר הזדמנות להפוך אותו למקום רב תכליתי- גם נקודת דיג נוחה, גם מרפסת מרחפת לים וגם רמפה ענקית המאפשרת גישה לנכים לחוף שעד כה לא היה מונגש. המהלך המרכזי תוכנן בגובה של 50 ס”מ מעל למרפסת מערבית ובאופן זה קו הים נצפה לכל אורך ההליכה מערבה.
במסגרת עבודות השיקום הוקם סיפון מרחף לדיג, הותקנה רמפה המאפשרת נגישות מלאה לבאים מהטיילת ומחוף הים. בהמשך יעשו פעולות ליצירת בתי גידול לדגיגונים החיים בסביבת המזח.

לקוח:
Bat-Yam Municipality

שנה:
2013