Bat Yam Beach Promenade
home/projects/Bat Yam Beach Promenade

פרויקט טיילת המצוק החל כתגובה לקריסת חלק מהמצוק החוצץ בין רחוב בן גוריון בבת ים לחוף הים. בחורף 2011 פקדה את חופי ישראל סערה חזקה במיוחד אשר זרעה הרס בחלקים ניכרים של חופי הים. הגלים הגבוהים אשר הכו בבסיס המצוק בבת ים גרמו לקריסת חלקים מראשו ואיתם גם חלקים מטיילת מרוצפת אשר היתה בנויה עליו. בגב הטיילת שקרסה היו אדניות גינון עשויות בטון אשר חצצו בין מפלס הטיילת למפלס מדרכת הרחוב. אסטרטגית ההתערבות באתר היתה מחזור אותן אדניות והפיכתן למרפסות תצפית לים. קירות הבטון הקיימים שימשו כחלק מהקונסטרוקציה לנישאת דק  עץ מרחף. צידו המזרחי של רחוב בן גוריון רווי מסעדות ובתי קפה להם. יצירת מרפסות העץ בשילוב עם מעקה בר וכסאות ישיבה מוגבהים יוצר סוג של הרחבה “extension” לאותם עסקים ומאפשר לתושבים לשבת עם כוס קפה או מרטיני ולצפות לאופק. באיזור הקריסה נשתלה צימחייה האופיינית לקו ראשון לים לייצוב המצוק.כחלק מהפרוייקט ובשיתוף מחלקת התיירות העירונית עוצבה מכולת תיירות הפעילה בקיץ.המכולה מתפקדת כנקודת מידע והכוונה עירונית ועלגביה מרפסת מוגבהת המאפשרת תצפית אל הים ועל קו הרקיע הבת ימי. שון המים היוצאים מהמובל גורפים את החול וזורמים אל הים תחת הטיילת המתפקדת כגשר. בדופן המערבית הטיילת נבנתה כזיז מרחף כ 50 ס”מ מעל החול. באופן זה היא למעשה מהווה ספסל אחד ארוך המאפשר ישיבה עם הפנים לים והרגלים בחול.בחוף הנפרד תוכננו שני מבנים לאחסנה, שירותי חוף והסעדה. המבנים ממוקמים על פלטפורמה של במה וטריבונות המשקיפות לים ומהוות מקום התקהלות באירועים ובעת התשליך סמוך ליום כיפור. מדרונות החול ממערב לטיילת נשתלו במינים שונים של צמחי בר העמידים בקו ראשון בים. סכמת השתילה בקוים פתלתלים מראש המדרון למטה ובניצב לטיילת מאפשרת ירידה של מתרחצים באופן לא פורמאלי מהחניון אל החוף. בכניסות לטיילת ובהתחברויות עם הירידות לים פותחו מפרקים המשמשים לאתנחתאות.

לקוח:
עיריית בת ים

שטח:
2000 מ"ר

מיקום:
רחוב בן גוריון

שנה:
2013

תקציב:
2 מיליון ש"ח