בת ים 2020
home/projects/בת ים 2020
פארק החוף

פארק החוףלמרחב הציבורי תפקיד מרכזי בחיי תושבי הערים בעולם.  בעשור האחרון הנהלת העיר שמה דגש מיוחד על טיפוח וחידוש מרחב זה.  זהו חלק ממהפכת התדמית שעברה ועודנה עוברת העיר בת־ים.  המרחב הציבורי דורש התחדשות בקצב מהיר, בעיקר בערים כמו בת־ים שבהן השימוש במרחב זה גדול מאוד.

השינוי העמוק שהעיר עברה במהלך השנים האחרונות בהיבטים הקשורים למרחב הציבורי הפכו את בת ים למודל ודוגמה להתמודדות חיובית עם הצפיפות העירונית הגוברת ולהפיכתה למנוף לאיכות חיים עירונית.

בכדי לעשות שימוש יעיל בתקציב, מתקיימת פעולה מתמשכת, רב שנתית. עבודות התכנון והביצוע מתאפיינות במגוון רחב של פעולות ובקני מידה שונים, החל מפרויקטים תשתיתיים גדולים כמו חידוש רחובות והטיילת וכלה בפעולות כמו הצבת ספסלים וריהוט רחוב ברחבי העיר.

הפעולה העירונית מנסה להשיג מקסימום אפקט בכלל המרחב הציבורי והיא מתבססת על הקיים כנקודת מוצא לתכנון. לעיתים די בצביעה, בהסרת מפגעים ובתאורה כדי לחולל שינוי משמעותי. הפרויקטים הנעשים בבת ים יוצרים סטנדרטים חדשים של תושבות עירונית המבוססת על שותפות בתהליכים המתחוללים בעיר. הפעולות העירוניות מייצרות יחסי גומלין בין התושבים, בעלי העניין, המתכננים והרשות העירונית.

לפני כשנה החלה העירייה ביישום תכנית חומש לשדרוג המרחב הציבורי. התכנית מושפעת רבות מהתובנות התיכוניות שנוצרו עם קיום הביאנלה לאדריכלות הנוף בבת־ים. בבסיס התכנית עומד עקרון שדרוג בשלבים, לפיו בכל שנה משודרגים במנות קטנות מקסימום גנים, כשהמטרה היא לשנות את ההוויה העירונית ברציפות בכל רחבי העיר.  ההדמיות המופיעות מציגות חלק מהפרויקטים העתידיים במרחב הציבורי.

לקוח:
עיריית בת ים

מיקום:
בת ים

שנה:
2014