חוף לידו
home/projects/חוף לידו

Client:
עיריית אשדוד, תיירות אשדוד

Scope:
50,000 m²

Year:
2012. כיום בביצוע

Budget:
25,000,000