שיקום הר חירייה
home/projects/שיקום הר חירייה

AL14_08_29_8372-p194r96hqp1clj13t21ksm1rf12t0שיתוף פעולה עם אדריכל פיטר לץ

שנה:
2007-2014