גן הכובשים
home/projects/גן הכובשים

לקוח:
עיריית תל-אביב

מיקום:
תל אביב

שנה:
2000