Bike paths – Park Ariel Sharon

 

עדין לא הסתיימו עבודות ההקמה וכבר שבילי האופניים בפארק הומים. פארק אריאל שרון נמצא כעת במהלך נרחב של עבודות עפר. זהו צעד ראשון לקראת הסבת השטחים החקלאיים לפארק מטרופוליני. כחלק מהאסטרטגיה להפעלת פארק אריאל שרון עוד בטרם מושלמות כלל העבודות תוכננו שבילי אופניים בהיקף של כ -5 ק”מ. השבילים קושרים את הערים והשכונות הגובלות אל מרחבי הפארק. במרכז הפארק מוקם שביל אופניים לרכיבה מקצועית מהירה. שבילי האופנים נמצאים כעת בשלב סופי של הנחת מצעים אבל הציבור כבר לא מתאפק.

 

מרחב הים בבת ים

“מתוך מגזין “אדריכלות נוף

Bike paths – Park Ariel Sharon

  עדין לא הסתיימו עבודות ההקמה וכבר שבילי האופניים בפארק הומים. פארק אריאל שרון נמצא כעת […]